banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Aktualności

Program festiwal

Data wpisu:

Program festiwal "Otwarci na kulturę" - 6-10 października 2016 r.

 

 

 

 

Ogólnopolski Festiwal "Otwarci na kulturę"

Data wpisu:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych organizuje w Szczecinie, w dniach 6 – 10 października 2016 r. Ogólnopolski Festiwal „Otwarci na kulturę”

Zapraszamy na warsztat graffiti

Data wpisu:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie graffiti prowadzonym przez Głuchego artystę Tomasza Grabowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą OTWARCI NA KULTURĘ

Zapraszamy na warsztat fotograficzny

Data wpisu:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie fotograficznym prowadzonym przez Głuchego fotografa Olgierda Koczorowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą OTWARCI NA KULTURĘ

Zapraszamy na warsztat malarski

Data wpisu:

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie malarskim prowadzonym przez Głuchą artystkę Agnieszkę Kołodziejczak, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "OTWARCI NA KULTURĘ"

O projekcie

Data wpisu:

Projekt „OTWARCI NA KULTURĘ” obejmuje przygotowanie i realizację cyklu ogólnopolskich warsztatów kulturalnych prowadzonych przez Głuchych artystów a także realizację festiwalu kulturalnego.
Główną ideą projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnorodne formy aktywności kulturalnej tak, aby niwelować bariery w dostępie do niej.