banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Aktualności

Zapraszamy na warsztat malarski

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie malarskim prowadzonym przez Głuchą artystkę Agnieszkę Kołodziejczak, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

OTWARCI NA KULTURĘ

Celem głównym projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami w artystyczne formy aktywności tak, aby niwelować bariery w dostępie do kultury.

Warsztat malarski realizowany będzie w siedzibie OZ PZG w Szczecinie oraz w okolicznych przestrzeniach miejskich w dniach 17-19 czerwca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 17 czerwca o godzinie 16.oo w siedzibie OZ PZG.

Warsztat malarski poprowadzi Agnieszka Kołodziejczak. Urodzona w 1976 roku w Łodzi, absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka rządu Norwegii w dziedzinie sztuk plastycznych (2003/2004) w Kunsthogskolen w Bergen. Uczestniczka plenerów, wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W przeszłości komisarz wystaw w Stowarzyszeniu „NASZA GALERIA” w Łodzi. Współzałożycielka Grupy Artystów Głuchych. Zajmuje się malarstwem, poezją i fotografią.

Uczestnictwo w warsztacie malarskim jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnione podstawowe materiały malarskie. Zajęcia warsztatowe będą tłumaczone dla osób słyszących przez tłumacza polskiego języka migowego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby chętne winny wypełnić „Kartę zgłoszenia” i nadesłać ją na adres:

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70-481 Szczecin

lub drogą elektroniczną biuro@pzg.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2016 roku. Organizator rozpatrzy zgłoszenia i powiadomi osoby zakwalifikowane o szczegółach uczestnictwa.

Karta zgłoszenia Ogłoszenie w formie druku

Data publikacji: