banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. usługi noclegowe na potrzeby projektu "Otwarci na kulturę" (26.09.2016 r.)

Załączony jeden plik:

 1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: .pdf


Zapytanie ofertowe dot. usługi noclegowe na potrzeby projektu "Otwarci na kulturę" (21.09.2016 r.)

Załączone trzy pliki:

 1. Zapytanie ofertowe: .doc .pdf
   
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2016 r.
  - Formularz ofertowy .doc .pdf
   
 3. Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
  - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych .doc .pdf

 

Data publikacji: