banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Program festiwal

SZCZECIN, 6-10 PAŹDZIERNIKA 2016
 

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych,
al. Wojska Polskiego 91/93, Szczecin

Czwartek, 6 października 2016 r.

17:00 – 18:00
Pokaz filmów realizowanych przez Głuchych artystów.

17:00
Spotkanie z językiem migowym i Kulturą Głuchych dla osób dorosłych.

18:00 – 20:00
Warsztaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej słuchowo prowadzone wspólnie przez Głuchych i słyszących artystów.

Piątek, 7 października 2016 r.

10:00 – 12:30
Zwiedzanie Szczecina z osobami niesłyszącymi.

Sobota, 8 października 2016 r.

10:00 – 16:00
Warsztaty graffiti, malarskie i fotograficzne prowadzone przez Głuchych artystów.

10:00 – 16:00
Pokazy filmów autorstwa Głuchych artystów i spotkanie integracyjne.

Poniedziałek, 10 października 2016 r.

16:00
Spotkania z językiem migowym i Kulturą Głuchych dla osób dorosłych.
 

Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin

Piątek, 7 października 2016 r.

14:00 – 16:00
Konferencja prasowa. Otwarcie wystawy prac Głuchych artystów z całej Polski.

Niedziela, 9 października 2016 r.

10:00 – 11:00
Otwarcie imprezy i podsumowanie działań zrealizowanych w ramach Festiwalu „Otwarci na kulturę”. Na powitanie wszystkich uczestników imprezy zagra grupa niesłyszących bębniarzy „Samba para Surdos”.

11:00 -12:00
Pokazy filmów autorstwa Głuchych artystów:

12:00 – 14.00
Prezentacja Głuchych artystów, których prace pokazywano w czasie Festiwalu „Otwarci na kulturę”.
Panel dyskusyjny - miejsce Głuchych artystów w kulturze.

14:00 - 15:00
Poczęstunek dla uczestników imprezy

15:00 – 16:00
Program pt. „Fotoplastikon – Świat Mimów” w wykonaniu Teatru-3 Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie, pod kierownictwem Huberta Bartłomiejskiego. Będzie to spektakl składający się z etiud teatralnych w wykonaniu Głuchych aktorów.

W międzyczasie: warsztaty fotograficzne na Łasztowni prowadzone przez niesłyszącego artystę – Olgierda Koczorowskiego.
 

Wystawy towarzyszące:

Jasne Błonia

4 -10 października 2016 r.

Wystawa „Zachodniopomorskie klimaty zaklęte w malarstwie osób niesłyszących i niedosłyszących”
Wystawa „Działalność Teatru-3 OZPZG i portrety uchwycone w fotografii osób niesłyszących i niedosłyszących”.
 

Siedziba Stowarzyszenia Amazonek AGATA
ul. Kopernika 7, Szczecin

Środa, 5 października 2016 r.

14:00 – 16:00
Wystawa prac malarskich i fotograficznych Głuchych artystów.

 

Data publikacji: