banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Aktualności

Zapraszamy na warsztat fotograficzny

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie fotograficznym prowadzonym przez Głuchego fotografa Olgierda Koczorowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

OTWARCI NA KULTURĘ

Celem głównym projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami w artystyczne formy aktywności tak, aby niwelować bariery w dostępie do kultury.

Warsztat fotograficzny realizowany będzie w siedzibie OZ PZG w Szczecinie oraz w okolicznych przestrzeniach miejskich w dniach 22-24 lipca 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 22 lipca o godzinie 16.oo w siedzibie OZ PZG.

Warsztat fotograficzny poprowadzi Olgierd Koczorowski. Urodzony w 1967 roku we Wrocławiu, prowadził warsztaty, w tym w Zagrzebiu. Uczestnik wielu wystaw fotograficznych, w tym „Fotofestiwal” w Łodzi. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Zajmuje się fotografią artystyczną. W programie warsztatu m.in.: podstawowe zasady fotografowania, fotografia otworkowa, cyjanotypia, malowanie światłem.

Uczestnictwo w warsztacie fotograficznym jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnione podstawowe materiały. Uczestnik jest zobowiązany zabrać aparat fotograficzny z własną kartą pamięci i baterią (mile widziany jest statyw). Zajęcia warsztatowe będą tłumaczone dla osób słyszących przez tłumacza polskiego języka migowego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby chętne winny wypełnić „Kartę zgłoszenia” i nadesłać ją na adres:

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70-481 Szczecin

lub drogą elektroniczną biuro@pzg.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2016 roku. Organizator rozpatrzy zgłoszenia i powiadomi osoby zakwalifikowane o szczegółach uczestnictwa.

Karta zgłoszenia Ogłoszenie w formie druku

Data publikacji: