banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Aktualności

Zapraszamy na warsztat graffiti

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych zaprasza, chętne osoby z terenu całej Polski, do udziału w warsztacie graffiti prowadzonym przez Głuchego artystę Tomasza Grabowskiego, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

OTWARCI NA KULTURĘ

Celem głównym projektu jest promowanie niesłyszących artystów, Kultury Głuchych, angażowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami w artystyczne formy aktywności tak, aby niwelować bariery w dostępie do kultury.

Warsztat graffiti realizowany będzie w siedzibie OZ PZG w Szczecinie oraz w okolicznych przestrzeniach miejskich w dniach 16-18 września 2016 r. Rozpoczęcie zajęć 16 września o godzinie 16.oo w siedzibie OZ PZG.

Warsztat graffiti poprowadzi Tomasz Grabowski. Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pasjonat różnych dziedzin sztuki: grafiki, animacji, fotografii i malarstwa. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.

Uczestnictwo w warsztacie graffiti jest bezpłatne. Każdy uczestnik będzie miał pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnione podstawowe materiały. Zajęcia warsztatowe będą tłumaczone dla osób słyszących przez tłumacza polskiego języka migowego. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby chętne winny wypełnić „Kartę zgłoszenia” i nadesłać ją na adres:

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70-481 Szczecin

lub drogą elektroniczną biuro@pzg.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 roku. Organizator rozpatrzy zgłoszenia i powiadomi osoby zakwalifikowane o szczegółach uczestnictwa.

Karta zgłoszenia Ogłoszenie w formie druku

Data publikacji: