banner Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych "Korona"

Aktualności

Ogólnopolski Festiwal "Otwarci na kulturę"

Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych organizuje w Szczecinie, w dniach 6 – 10 października 2016 r. Ogólnopolski Festiwal „Otwarci na kulturę”

Festiwal dotyczył będzie wszelkich przejawów działalności artystycznej Głuchych i ich dziedzictwa kulturowego, jako że kultura ma charakter zbiorowego dobra, stanowi spuściznę dokonań człowieka na przestrzeni dziejów, które zostały przekazane następnym pokoleniom. Pojęcie kultury obejmuje: wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, obyczaje i inne zdolności i przyzwyczajenia zdobyte przez człowieka, jako członka społeczeństwa. Będzie to I edycja tego – w zamyśle cyklicznego – Festiwalu.

Festiwal nawiązuje do wieloletnich tradycji artystycznych Polskiego Związku Głuchych (m.in. w zakresie teatru, malarstwa, film i fotografii) dotyczy wszelkich przejawów działalności twórczej Głuchych i ich dziedzictwa kulturowego.

Hasło przewodnie I edycji brzmi: „Historia, teraźniejszość, przyszłość”, stąd podczas festiwalu chcemy zaprezentować m.in. prace już nieżyjących Głuchych i wybraną historię działalności artystycznej niesłyszących w Polsce.

W ramach festiwalu odbywać się będą wystawy prac artystów Głuchych, projekcje filmów, występy grup artystycznych. We wspólne działania angażowane będą dzieci, młodzież oraz dorośli zarówno słyszący jak i niesłyszący.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych artystów – podopiecznych Państwa organizacji do przesyłania własnych prac na adres naszego Oddziału i zgłaszania chęci wzięcia udziału w Festiwalu. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.

Zapraszamy również artystów, grupy i zespoły niesłyszących, którzy chcieliby zaprezentować swoją twórczość i dorobek w czasie tej imprezy.

Zachęcamy również do rozpropagowywania informacji o Festiwalu w środowisku niesłyszących i znanych Państwu Głuchych twórców. Jeśli znają Państwo twórczość nieżyjących już Głuchych artystów, którą Państwa zdaniem warto byłoby zaprezentować na Festiwalu prosimy o pomoc – w miarę Państwa możliwości – w dotarciu do niej.

Dobór tematyki I edycji festiwalu, w tym aspekty związane z historią, zgodny jest z rosnącym zainteresowaniem Głuchych własnymi korzeniami, tożsamością, rosnącym poczuciem dumy z własnego języka i kultury, a także rosnącym zainteresowaniem osób słyszących językiem migowym i Kulturą Głuchych. Festiwal ma być z założenia imprezą, podczas której o niepełnosprawności słuchowej się nie zapomina, ale również jej nie podkreśla. Osobom słyszącym, które nigdy nie rozumiały, czym jest bycie Głuchym – z jednej strony osobą pozbawioną języka (polskiego, fonicznego), a z drugiej strony będącą częścią niezwykłej społeczności i odrębnej kultury, która wykształciła własny język – da okazję poznania tej społeczności, zapoznania się z jej spuścizną kulturową oraz wspólnego działania na polu sztuki, aby wzbogacać obie strony.

Prace lub prezentację własnego dorobku można do nas przesyłać, w terminie do dnia 10 września 2016 r. na adres e-mail biuro@pzg.szczecin.pl bądź pocztą na adres organizatora.

Prosimy o przesyłanie sfotografowanych podpisanych zdjęć prac wraz z formularzem zgłoszeniowym. Osoby zakwalifikowane do udziału w festiwalu zostaną powiadomione osobnym pismem.

Udział w festiwalu jest bezpłatny, organizator pokrywa wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowanie i wyżywieniem artystów.

UWAGA!!!

Osoby zgłaszające prace muszą dysponować prawami autorskimi do tych prac. Najlepiej, aby prace zostały nadesłane, jako pliki cyfrowe o wysokiej rozdzielczości do druku w formacie JPG, wymiar dłuższego boku przynajmniej 3000 px (zarówno zdjęcia jak i fotografowane lub zeskanowane prace malarskie, rzeźby, inne). Wszystkie tak opisane pliki prosimy zapisać w folderze opatrzonym imieniem i nazwiskiem autora/nazwy zespołu. W wypadku zespołów teatralnych prosimy o przesłanie zapisów filmowych ukazujących do 10 minut przedstawienia oraz określenie potrzeb technicznych koniecznych do jego zaprezentowania (rider techniczny). Liczba prac zgłaszanych jest dowolna, prosimy jednak o przesyłanie maksymalnie 5 prac w jednej wiadomości e-mail.

Osoby, których prace zostaną wybrane na wystawę będą zobowiązane do nadesłania oryginałów bądź przyjazdu z nimi do Szczecina w terminie podanym przez organizatora. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w kampaniach promujących projekt „Otwarci na kulturę” i/lub materiałach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora prac. Organizator nie zatrzymuje żadnych prac. Wszystkie zostaną zwrócone autorom po zakończeniu imprezy.

Więcej informacji o projekcie „OTWARCI NA KULTURĘ” na stronie www.otwarcinakulture.pzg.szczecin.pl

Kontakt z organizatorem:

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
al. Wojska Polskiego 91/93
70-481 Szczecin

tel. 91 423 26 75,
SMS 607307334
faks 91 422 82 86
email: biuro@pzg.szczecin.pl

 

Formularz zgłoszeniowy Oświadczenia uczestnika Ogłoszenie w formie druku

Data publikacji: